Wednesday, May 4, 2016

Tradičná výučba versus online výučba

Fakt, že variabilita metód ovplyvňuje motiváciu študentov a celkovú efektivitu výučby je známy už dávnejšie. Na základe našich skúseností môžeme konštatovať, že práve online výučba ponúka možnosť variability metód nebývalým spôsobom. V „klasických“ podmienkach je využívanie viacerých metód  náročné na čas a financie. Online výučba tieto tak povediac nevýhody výrazne redukuje.


Friday, April 15, 2016

Ako zaviesť vo firme e-learning?

Možno kľúčová otázka pre tých, pre ktorých predstavuje e-learning neprekonateľnú technickú bariéru. Súčasné riešenia sú však oveľa jednoduchšie ako sa na prvý pohľad zdá. Treba si uvedomiť, že väčšina e-learningových riešení pre firemné vzdelávanie je poskytovaných ako služba cloudovou formou a tým pádom nie je potrebné vlastniť takmer žiadne technické vybavenie.

Thursday, April 14, 2016

Gamifikácia vo firemnom vzdelávaní

Gamifikácia je aplikovanie herných elementov a princípov v nehernom kontexte (Huotari, K., Hamari, J.). Vytvára sa tu ideálny priestor pre aplikovanie do firemného vzdelávania. Ako môžeme efektívne uplatniť gamifikáciu v elektronickom firemnom vzdelávaní?

Monday, April 11, 2016

Mobilné vzdelávanie / Mobile learning

Mobilný telefón je dnes úplne bežná vec a ten kto ho nemá, ako keby neexistoval. Elektronickej dátovej mobilite sa podriaďujú pomaly všetci vývojari softvéru a webových aplikácií. Na prvý pohľad sa bude možno zdať tento článok veľmi technický, ale pokúsim sa ho napísať tak, aby ho pochopil každý, kto sa o e-learning aspoň trochu zaujíma.

Sunday, April 10, 2016

Na aké typy firemných školení sa hodí e-learning?

Všade pri e-learningu čítame, že šetrí čas a náklady. Tieto výhody samé o sebe ešte nikoho nepresvedčia o tom, aby sa e-learning vo firme zaviedol. Vo väčšine firiem nemajú reálnu predstavu o tom, ako e-learningu funguje a ako ho využiť. Pozrime sa spolu na 5 typov školení, pri ktorých sa najviac prejavia výhody e-learningu.

Monday, March 14, 2016

Bariéry v zavádzaní firemného e-learningu

Všeobecné poučky o e-learningu poukazujú najmä na jeho ekonomickú efektivitu. Či už sa jedná o finančnú úsporu oproti prezenčným školeniam, úsporu času, atď. Ak je e-learning taký výhodný, prečo ho nemá ešte každá stredná alebo väčšia firma? Pozrime sa spolu na najväčšie bariéry, ktoré bránia zavedeniu e-learningu v podnikovej sfére a poďme zbúrať zopár mýtov.

Monday, March 7, 2016

Top 5 nástrojov na tvorbu elektronických kurzov

Od teórie interoperability, elektronického systému na riadenie vzdelávania a štandardu SCORM prejdime k praxi a predstavme si 5 nástrojov na tvorbu e-kurzov, ktoré by mali byť v hľadáčiku všetkých tých, ktorí sa plánujú tvorbe e-kurzov venovať naplno.

Friday, March 4, 2016

SCORM - Štandard pre študijné materiály

Pre úspešné zabezpečenie vzdelávania svojich zamestnancov alebo študentov, je okrem kvalitného systému na riadenie vzdelávania, dôležité používať aj štandardy pre tvorbu študijného obsahu. To sú základné predpoklady pre úspešné online vzdelávanie.